Rreth Nesh

Ajo çka ne ofrojmë në treg nuk është e ndryshme nga të tjeret por gadishmeria që kemi për të qenë pranë jush na ben më të veçantë në punën tonë.

“A-Eja Insurance Broker “ kryen veprimtari të tregtimit të titujve / blerje dhe shitje të tyre me porosi të klienit (broker) dhe blerje apo shitje të titujve në emër ose për llogari të vet.

Shërbimet Tona

Partneri juaj ne sigurim dhe risigurim te objekteve, makinerive dhe shendetit tuaj ne udhetim.

Operojme ne treg prej shume vitesh, me nje staf te specializuar, duke i ofruar klienteve sherbimet dhe oferat me te mira.

Qellimi yne eshte tu mundesojme klienteve tane produkte dhe sherbime te pershtatshme per secilin prej tyre.

Sigurimi CAR

Sigurime nga te gjitha rreziqet ne ndertim (CAR), mbulon punimet e ndertimit qe ne fazen e projektimit dhe deri ne perfundim te tyre. Ky sigurim mbulon si demet e pesuara nga I Siguruari, ashtu dhe demet qe I Siguruari mund tu shkaktoje te treteve.

Sigurimi Kufitar

Eshte Sigurimi i detyrueshem nga shteti per pergjegjesine civile ndaj paleve te treta per mjetet motorike me targa te huaja qe qendrojne ne Shqiperi, i cili mbulon pergjegjesine per demet trupore dhe materiale te paleve te treta.

Aksidentet Personale

Sigurimi i Aksidenteve Personale eshte nje police vjetore i cili demshperblen te Siguruarin ose perfituesin ne rast demtimesh, paaftesish apo vdekjes te shkaktuara vetem nga shkaqe aksidentale, te dhunshme, te jashtme dhe te dukshme

Pergjegjesi Profesionale

Ju mbron ju dhe biznesin tuaj nga demtime katastrofike te mundshme te shkaktuara nga neglizhenca profesionale ose moskryerja e detyrave tuaja profesionale.

Garanci Oferte / Kontrate

Sipas kritereve te vendosura nga Agjensia e Prokurimeve Publike, per rastet e pjesmarrjes ne tender, ofrohet Garancia e Ofertes/Kontrates.

TPL & Kasko

Kjo kontrate mbulon demet qe mund ti shaktohen mjetit motorik nga: • Perplasja, permbysja, thyerja e xhamave; • Zjarri, rrufeja, eksplozioni, katastrofat natyrore; • Vjedhja.
Prona Automjeti Shëndeti

  Sigurimi i Prones

   Sigurimi i Automjetit

    Shëndeti në Udhëtim

    Krahasoni çmimet dhe merrni sigurimin e jetës në mënyrën e duhur

    Kërko çmim