RRETH NESH

“A-Eja Insurance Broker ’’ eshte shoqeri anonime e licensuar nga Autoriteti mbikeqyres financiar (AMF)

per ushtrim veprimtarie brokeri ne sigurime dhe risigurime, e themeluar ne date 21.05.2010.

Shoqëria e brokerimit kryen veprimtari të tregtimit të titujve / blerje dhe shitje të tyre me porosi të klienit (broker)

dhe blerje apo shitje të titujve në emër ose për llogari të vet.

Operojme ne treg prej shume vitesh, me nje staf te specializuar, duke i ofruar klienteve sherbimet dhe oferat me te mira.

 

Qellimi yne eshte tu mundesojme klienteve tane produkte dhe sherbime te pershtatshme per secilin prej tyre.